Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв. за един декар, а средната цена на рентата – 55 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви се увеличава с 14.4%, а на платената рента – с 20.5%.

DMalinova
сряда, 22.06.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ