Стопанска конюнктура през юни 2022 година

През юни 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо предходния месец като подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

DMalinova
сряда, 29.06.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ