sgrada 4_2021Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2022 г. е 1306,77 лв.

Източник: НОИ