Равнища на потребителски цени за 2021 година

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС.

Най-голяма е разликата при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.

DMalinova
вторник, 21.06.2022 – 16:40

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ