Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2022 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2022 г. са 729.4 хил., или със 119.7% над регистрираните през май 2021 година.

През май 2022 г. посещенията на чужденци в България са 803.3 хил., или със 119.7% повече в сравнение с май 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.4% (300.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

DMalinova
вторник, 28.06.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ