Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2022 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.7% спрямо първото тримесечие на 2021 година.

AIPetrova
сряда, 22.06.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ