Индекси на строителната продукция през април 2022 година

По предварителни данни през април 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец. През април 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 2.4%.

AIPetrova
петък, 10.06.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ