Индекси на промишленото производство през април 2022 година

По предварителни данни през април 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.4% в сравнение с март 2022 година.

През април 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.9% спрямо съответния месец на 2021 година.

AIPetrova
петък, 10.06.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ