Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2022 година

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0.8% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 5.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

AIPetrova
петък, 10.06.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ