Експресни оценки на паритетите на покупателна способност за 2021 година

БВП на човек от населението варира от 55 до 277% от средното равнище за ЕС.

DMalinova
понеделник, 20.06.2022 – 15:45

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ