Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват ръст от 4.0% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

AIPetrova
сряда, 08.06.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ