Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари – март 2022 година (предварителни данни)

През периода януари – март 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 28.3% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 6 761.7 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 58.0% и е на стойност 10 447.0 млн. лева.

През периода януари – март 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 20 962.2 млн. лв., което е с 34.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 24 281.7 млн. лв. и нараства с 41.4%.

DMalinova
четвъртък, 12.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ