Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари – февруари 2022 година (предварителни данни)

През периода януари – февруари 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 29.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 8 598.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 30.2% и достига 8 546.4 млн. лева.

През февруари 2022 г. износът за ЕС се увеличава с 32.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 381.5 млн. лв., а вносът нараства с 28.0% и е на стойност 4 397.3 млн. лева.

DMalinova
четвъртък, 12.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ