Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 703.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 87.9%, са пътували само в страната, 10.8% – само в чужбина, а 1.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 53.9%.

DMalinova
петък, 27.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ