Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2022 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2022 г. са 590.5 хил., или със 117.7% над регистрираните през април 2021 година.

През април 2022 г. посещенията на чужденци в България са 646.3 хил., или със 128.8% повече в сравнение с април 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 42.9% (277.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

DMalinova
петък, 27.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ