Производство и доставки на енергийни продукти, март 2022 година

През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нараства производството на: твърди горива – с 8.7%, пропан-бутанови смеси – със 133.3%, безоловен бензин – с 31.7%, дизелово гориво – с 29.1%, и електроенергия – с 14.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 8.5%, пропан-бутанови смеси – с 10.3%, безоловен бензин – с 55.9%, дизелово гориво – с 47.5%, природен газ – с 10.1%, и електроенергия – с 12.2%.

webmaster
понеделник, 30.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ