Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение на превозените товари (с 2.2%), докато извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт намалява със 7.9%.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през първото тримесечие на 2022 г. с 15.6% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 19.9% спрямо първото тримесечие на 2021 година.

DMalinova
петък, 27.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ