Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 77.4 години.

DMalinova
петък, 20.05.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ