Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица е 4.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.7%.

DMalinova
четвъртък, 19.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ