Наблюдение на потребителите, април 2022 година

През април 2022 г. изследването показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с януари. Общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.9 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете – съответно с 5.7 и 4.6 пункта.

AIPetrova
понеделник, 09.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ