Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2022 година

Общият индекс на цените на производител през април 2022 г. се увеличава с 3.3% в сравнение с предходния месец и с 40.2% спрямо април 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2022 г. нараства с 4.1% спрямо предходния месец и с 49.8% спрямо април 2021 година.

webmaster
понеделник, 30.05.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ