Индекси на строителната продукция през март 2022 година

По предварителни данни през март 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През март 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.6%.

DMalinova
вторник, 10.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ