Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 4.5% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

DMalinova
вторник, 17.05.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ