Търговия със стоки на България с ЕС през януари 2022 година (предварителни данни)

През януари 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 27.4% спрямо същия месец на 2021 г. и е на стойност 4 217.0 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32.6% и достига 4 149.1 млн. лева.

AIPetrova
сряда, 13.04.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ