sgrada 4_2021Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2022 г. е 1180,82 лв.

Източник: НОИ