Производство и доставки на енергийни продукти, февруари 2022 година

През февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. намалява производството на: твърди горива – с 8.7%, пропан-бутанови смеси – с 25.0%, безоловен бензин – с 15.8%, дизелово гориво – с 12.0%, и електроенергия – с 13.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. намаляват доставките на: твърди горива – с 8.4%, пропан-бутанови смеси – с 9.4%, безоловен бензин – със 17.1%, дизелово гориво – с 1.7%, природен газ – със 17.8%, и електроенергия – с 15.0%.

DMalinova
петък, 29.04.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ