Инфлация и индекси на потребителските цени за март 2022 година

Индексът на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 102.2%, т.е. месечната инфлация е 2.2%.

AIPetrova
вторник, 19.04.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ