Индекси на промишленото производство през февруари 2022 година

По предварителни данни през февруари 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.8% в сравнение с януари 2022 година.

През февруари 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 14.5% спрямо съответния месец на 2021 година.

DMalinova
петък, 08.04.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ