България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2021 година

През 2021 г. държавният дефицит и дълг на ЕС намалява в сравнение с 2020 година. В ЕС дефицитът към БВП бележи спад от 6.8% за 2020 г. на 4.7% за 2021 г., а държавният дълг бележи спад от 90.0% в края на 2020 г. на 88.1% в края на 2021 година.

AIPetrova
вторник, 26.04.2022 – 14:30

Прессъобщение


Източник: НСИ