Производство и доставки на енергийни продукти, декември 2021 година

През декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. нараства производството на електроенергия – с 13.5% до 5 013 ГВтч. Производството на нефтопродукти постепенно се възстановява след проведения през предходните месеци планов ремонт на производствени инсталации, но все още запазва ниски нива в сравнение с обичайните: пропан-бутанови смеси – 1 хил. т, безоловен бензин – 51 хил. т, и дизелово гориво – 172 хил. тона. Производството на твърди горива и природен газ остава без изменение (табл. 1 от приложението).

През декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 0.6%, дизелово гориво – с 30.6%, природен газ – с 30.0%, и електроенергия – с 16.8%. Същевременно намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси – с 5.0%, и безоловен бензин – с 44.7%.

AIPetrova
вторник, 01.03.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ