Производителност на труда, заети лица и отработено време през 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни за 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 4.0% в сравнение с предходната година.

DMalinova
вторник, 08.03.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ