Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 4.3%  в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

DMalinova
вторник, 08.03.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ