Националната статистическа система – какво предстои

AIPetrova
сряда, 30.03.2022 – 19:10

Кои са силните и слабите страни на сътрудничеството в рамките на Националната статистическа система? Как ще изглежда статистиката след десетилетие? Какви са плановете на НСИ за бъдещото развитие? Това бяха основните теми в дискусиите през третия ден от Партньорската проверка на Националната статистическа система в България. В разговорите освен експерти от НСИ участваха и екипи от Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по околна среда и Националния осигурителен институт. Административни звена от трите институции произвеждат агростатистика, статистика за отпадъците, за социалната защита, пенсиите, трудовите злополуки и т.н. Те директно изпращат данни на Евростат.

В три отделни сесии органите на статистиката представиха дейността си и вижданията си какво може да бъде подобрено. Те споделиха и мнението си за сътрудничеството си с НСИ и обмяната на опит в рамките на Националната статистическа система.

Екипът от НСИ представи как е изпълнил препоръките от партньорската проверка през 2015 г. и очерта перспективите за следващите години. Специална дискусия бе посветена на административните и на новите източници на данни.


Източник: НСИ