Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2022 година

Индексът на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. е 101.4%, т.е. месечната инфлация е 1.4%.

DMalinova
вторник, 15.03.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ