Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година.

DMalinova
вторник, 22.03.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ