Индекси на промишленото производство през януари 2022 година

По предварителни данни през януари 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.9% в сравнение с декември 2021 година.

През януари 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.5% спрямо съответния месец на 2021 година.

AIPetrova
четвъртък, 10.03.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ