Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2022 година

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.0% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 11.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

AIPetrova
четвъртък, 10.03.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ