Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през февруари 2022 година

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

AIPetrova
петък, 25.03.2022 – 13:30

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ