Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през февруари 2022 година

През март 2022 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

AIPetrova
петък, 25.03.2022 – 10:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ