Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2021 г. и достигат 2.27 милиона.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 6.1% спрямо третото тримесечие на 2021 г. и достига 1 612 лева.

DMalinova
понеделник, 14.02.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ