Наблюдение на потребителите, януари 2022 година

През януари 2022 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва 1.7 пункта в сравнение с октомври 2021 г., като при населението в градовете увеличението е 0.7 пункта, а при населението в селата – 4.1 пункта.

AIPetrova
петък, 04.02.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ