Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2022 година

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.5%, т.е. месечната инфлация е 1.5%.

DMalinova
вторник, 15.02.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ