Индекси на строителната продукция през декември 2021 година

По предварителни данни през декември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През декември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.4%.

AIPetrova
четвъртък, 10.02.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ