Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през декември 2021 година

По предварителни сезонно изгладени данни през декември 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.0% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 9.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

AIPetrova
четвъртък, 10.02.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ