Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1 329, а новопостроените жилища в тях са 6 430. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. сградите са с 401 повече, или с 43.2%, а жилищата в тях нарастват с 2 121, или с 49.2%.

DMalinova
понеделник, 07.02.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ