Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2021 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 4.5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

DMalinova
сряда, 16.02.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ