Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари – ноември 2021 година (предварителни данни)

През периода януари – ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 20 593.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 27.8% и е на стойност 27 522.2 млн. лева.

През периода януари – ноември 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 61 992.4 млн. лв., което е с 23.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 69 356.5 млн. лв. и нараства с 26.3%.

DMalinova
четвъртък, 13.01.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ