Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2021 година

През декември 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 551.0 хил., или със 104.5% над регистрираните през декември 2020 година.

През декември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 475.1 хил., или с 92.4% повече в сравнение с декември 2020 г., като транзитните преминавания са 54.2% (257.7 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

DMalinova
петък, 28.01.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ