Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2021 година

Индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%.

DMalinova
вторник, 18.01.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ