Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2021 година

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 6.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

DMalinova
понеделник, 10.01.2022 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ